ANBI status

De Stichting Maurits van Nierop Foundation is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Voordelen van een schenking aan een ANBI:

Sinds februari 2010 moeten de activiteiten en doelstellingen van een instelling die als ANBI aangemerkt wil worden voor de wet ten minste 90% het algemeen belang dienen. De Stichting Maurits van Nierop Foundation heeft deze status verkregen. De toewijzing van de ANBI-status aan de MVNF kan u fiscale voordelen opleveren die hierbij kort zullen worden toegelicht:

Als u een gift doet aan een ANBI instelling is uw gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen eenmalige giften en periodieke giften. Bovendien zijn ANBI instellingen vrijgesteld van de heffing van schenk- en/of erfbelasting, ongeacht de omvang van de bedragen die worden verkregen.

a)    Periodieke giften

Een periodieke gift is een schenking die voor een periode van minimaal vijf jaar wordt aangegaan en waarvan de termijnen tenminste één keer per jaar worden uitgekeerd.

Wil een periodieke gift fiscaal aftrekbaar zijn dan dient deze gift in een notariële akte te worden vastgelegd. Ongeacht de hoogte van de geschonken bedragen zijn periodieke giften volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

a1) Lening

Een andere mogelijkheid is om de ANBI instelling een lening te verstrekken die vervolgens ook weer in minimaal vijf jaar wordt kwijtgescholden. Ook voor deze vorm van periodieke gift geldt het vereiste van de notariële akte. Voordeel voor de ANBI instelling is dat er direct over het gehele leningsbedrag kan worden beschikt.

b)    Eenmalige giften

Eenmalige giften zijn onder bepaalde voorwaarden ook fiscaal aftrekbaar. Het bedrag van de gift moet (tezamen met eventuele andere eenmalige giften) meer bedragen dan EUR 60 én 1% van het verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek (de zogenaamde aftrekdrempel) zijn.

De gift kan tot een bedrag van 10% van het verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek in aftrek worden gebracht (het zogenaamde aftrekplafond). Tevens moet de gift schriftelijk kunnen worden aangetoond.

Als u overweegt een eenmalige of een periodieke schenking aan de Stichting Maurits van Nierop Foundation te willen doen en u heeft nadere vragen, neemt u dan vooral contact op met Mr Th. Vermeulen, oud-notaris (06-51522417), of met notaris Mr. A. Voorneman  (020-5408000).

Overige detailgegevens ANBI MVNF:

 • Stichting Maurits van Nierop Foundation
 • RSIN: 821182183
 • The Maurits van Nierop Foundation is a non-profit organization with the goal of supporting underprivileged children in developing countries.
 • Bestuur MVNF
 • Er is geen beloningsbeleid of bonusstructuur. Het Bestuur en de Board werken op volledig vrijwillige basis.
 • Financieel overzicht MVNF:
  • 2009: Inkomsten € 9.795,-    Uitgaven: € 8,-
  • 2010: Inkomsten € 36.482,-  Uitgaven: € 5.854,-
  • 2011: Inkomsten € 10.687,-   Uitgaven: € 13.439,-
  • 2012: Inkomsten € 10.369,-   Uitgaven: € 18.887,-
  • 2013: Inkomsten € 18.780-    Uitgaven: € 12.640,-
  • 2014: Inkomsten € 14.534,-   Uitgaven: € 13.669,-
  • 2015: Inkomsten € 16.951,-   Uitgaven: € 9.487,-
  • 2016: Inkomsten € 19.446,-   Uitgaven: € 25.367,-
  • 2017: Inkomsten € 7.676,-     Uitgaven: € 21.871,-
  • 2018: Inkomsten € 26.611,-   Uitgaven: € 14.550,-