Norma Road 2018

Ondanks het feit dat in juli de “Principal” Branmal Swartz ons mededeelde dat hij de school ging verlaten, is de MvNF onverminderd betrokken bij het wel en wee van de Norma Road Primary School. Gelukkig is het plaatsvervangend hoofd ook zeer capabel en is het contact met hem ook goed.

Een doorlopend project is het up-to-date brengen van de bibliotheek. Vooral de aardrijkskunde en geschiedenisboeken waren zeer gedateerd. Vooral dank zij de bijdragen van Thijs Vermeulen, die had aangegeven dat hij zijn donaties aan de MvNF graag aangewend zou zien ten behoeve van de bibliotheek, is opnieuw een groot aantal nieuwe boeken aangeschaft.

Ook in Zuid Afrika wordt het onderwijs steeds afhankelijker van het internet. Een steeds belangrijker deel van het curriculum wordt “on-line” gevolgd. Voor de grote private scholen geen enkel probleem, maar voor scholen in de wat minder welvarende wijken, totaal onbereikbaar. Dankzij de MvNF is de school in staat om vijf klaslokalen van de benodigde infrastructuur te voorzien. De projectoren (beamers) die hiervoor nodig waren, zijn aangeschaft door middel van een eenmalige, projectmatige donatie van Stichting Dorpshuis Bloemendaal. De MvNF en natuurlijk ook de Norma Road School is Stichting Dorpshuis Bloemendaal heel veel dank verschuldigd. Het laatste bezoek aan Kaapstad van Joke van Nierop viel samen met het einde van het schooljaar in Zuid Afrika. Samen met onze ambassadeur in Kaapstad, Rene Naylor, kreeg zij de eer om de prijzen uit te reiken, tijdens de jaarlijkse “prize-giving ceremony”. Het was vooral leuk om de Maurits van Nierop Award, voor de leerling die het meeste vooruitgang heeft geboekt met lezen, uit te reiken aan Lindinkosi Dube, een van huis uit Xhosa sprekend jongetje, dat op de Norma Road school onderwijs krijgt in het Engels.