Norma Road restoration project 2016

Scroll down for English text

Jongstleden 18 augustus was een zeer bijzondere dag voor onze Foundation en de Norma Road Primary School. Met een kleine maar prachtige ceremonie werden de nieuwe faciliteiten die gedurende het winter reces (onze zomer vakantie) zijn gerealiseerd, in gebruik genomen. Dankzij de ongelooflijk mooie opbrengsten in 2016 tot nu toe hebben we alle WC-groepen volledig kunnen renoveren. Nieuwe leidingen, nieuwe WC’s en wasbakken en alles netjes betegeld; in totaal zijn er dertig nieuwe WC’s geplaatst! Dankzij de lokale contacten van onze MvNF ambassadeur ter plaatse Rene Naylor hebben we ook nog alle arbeidskosten gesponsord kunnen krijgen.

Om het hele project direct goed neer te zetten hebben we dan ook de mogelijkheid aangegrepen om de keukenvoorzieningen van de leerkrachten, waar zij elke dag zelf ontbijt en lunch voor 300 kinderen bereiden, te moderniseren. Zo was er bijvoorbeeld nog geen warm water en hebben we een boiler kunnen plaatsen. Tevens kwamen we erachter dat de leraren het moesten stellen met slechts twee WC’s. Door het verbouwen van een voorraadruimte hebben we dit kunnen uitbreiden naar zes.

Een ongelooflijk mooi moment voor onze Foundation en een absoluut hoogtepunt in onze werkzaamheden in de regio Kaapstad tot nu toe. We willen dan ook iedereen die zich de afgelopen jaren heeft ingezet voor onze Stichting nogmaals enorm bedanken. Samen zijn we in staat geweest om dit schitterende lokale project te organiseren en succesvol af te ronden. Op de website hebben we alle foto’s van de nieuwe voorzieningen geplaatst, zo ook een kort filmpje van de ceremonie waar Rene mooie woorden spreekt over Maurits, de Foundation en de geweldige Norma Road Primary School.

 

Last August 18 was a very special day for our Foundation and the Norma Road Primary School. With a small but impressive ceremony the new facilities, which were realized during the winter recess (our summer holiday), were taken into use. Thanks to the enormous proceeds so far in 2016 we were able to fully renovate all toilet blocks. Plumbing and new toilets (no less than thirty!) and basins were installed and everything was neatly tiled. Thanks to the local contacts of Rene Naylor, our MvNF ambassador on the spot, all labour costs were covered by sponsors.

To give the whole project a firm foundation we took the opportunity to modernize the kitchen facilities of the teachers, where they can prepare breakfast and lunch for 300 children. Because there was no warm water we installed a boiler which makes live a lot easier for all concerned. We also found out that the teachers only had two toilets at their disposal. By converting a storage into six toilets that problem was solved. A most impressive moment for our Foundation and an absolute highlight of our activities in the Cape Town region.

Once again we want to thank all people who in the past years did their outmost to make our Foundation a big success. Together we were able to organize this splendid local project en bring it to a successful conclusion. All the photographs of the new facilities and a short film of the ceremony are on the website. Rene’s moving words on Maurits, the Foundation and the fantastic Norma Road Primary School wil stay in our memory for a long time.